Synpunkter och klagomål

Här kan du läsa om hur du gör om du som vårdnadshavare vill framföra synpunkter och klagomål på verksamheten

Så lämnar du synpunkter

  1. Vänd dig alltid först till berörd personal.

  2. Om du upplever att du inte fick gehör i första steget, vänd dig till rektorn.

  3. Om du inte är nöjd med rektorns svar kan du lämna in skriftligt klagomål till styrelsen genom att maila till solstralen.borlange@gmail.com