Avdelningen Stjärnan

När barnen blir något äldre, omkring tre år, är barnen oftast mogna för att ta nästa steg. Då flyttar barnet till Stjärnan. Här vill vi skapa en miljö där barnet kan orientera sig och handla målmedvetet utifrån sin inre drivkraft. Därför är inredningen i barnens storlek och materialen placerade så att barnen själva kan välja sin aktivitet. Varje material finns i ett exemplar och på en bestämd plats. Detta bidrar till att barnen tränar sig att vänta på sin tur, dela med sig och att ansvara för att hålla ordning. På ett naturligt sätt kommer hänsyn och respekt för varandra in i det vardagliga ”görandet”.

Aktiviteter och materiel finns indelade i olika ämnesområden; praktiska, sensoriska, språkliga, matematiska, omvärlds- och naturkunskap, skapande.

Utemiljöns möjligheter till rörelse och upptäckter är viktig för oss. Vi är ute varje dag, året om. Förskolans gård, utflykter och promenader i närområdet är återkommande inslag i vår verksamhet.

Under  dagen uppstår ofta spontana grupper runt olika aktiviteter eftersom barnen inspireras av varandra. Vi har också gemensamma samlingar då vi ägnar oss åt gruppstärkande övningar, sånger, sagor och språklekar.

Vi äter lunch och mellanmål på avdelningen uppdelade på ett flertal bord. Vi vill skapa en gemensam lugn och trevlig måltid tillsammans där det finns tid och utrymme både för att äta och att samtala. Efter lunchen har vi en stunds vila då de barn som behöver sova kan somna och de andra kan gå ner i varv och slappna av en stund till saga eller lugn musik.