Föräldrakooperativet

Solstrålen är en föräldrakooperativ förskola i Borlänge som har verkat sedan 1990.

Kooperativet drivs i form av en ekonomisk förening. Föreningens medlemmar utgörs av de föräldrar vars barn har tilldelats plats i föreningens förskola.

Det innebär att det är föräldrarna som är ytterst ansvariga för verksamheten vid förskolan. Det innebär också att man som förälder har ett större ansvar, men också god insyn i verksamheten på förskolan.

En engångsmedlemsavgift på 100 kronor betalas för de familjer som har sina barn på Solstrålen.

Verksamheten leds av en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet, som arbetsgivaransvar, driftsansvar, ekonomi samt kontakter med kommun och hyresvärd.

Styrelsen består av en grupp ideellt engagerade föräldrar. För att ge insyn i styrelsens arbete och besluta i viktiga frågor hålls en föreningsstämma en gång varje år och ett medlemsmöte varje termin.

Vi driver förskoleverksamheten enligt Maria Montessoris pedagogiska riktlinjer.

På Solstrålen är lärarna anställda för den pedagogiska planeringen och verksamheten. Lärarna arbetar med den dagliga verksamheten. Föräldrarna har ingen regelbunden föräldratjänstgöring, förutom en gång i månaden vid personalmöten då vikariegruppen kommer kl. 15.00 och stannar tills barnen gått hem.

Den dagliga städningen ansvarar föräldrarna för. På så vis sparar vi pengar till verksamheten och kan hålla hög personaltäthet. Dessutom får våra barn en fräsch miljö eftersom föräldrarna städar själva och är noggranna.

Varje familj har oftast en hel vecka ungefär två gånger per termin. Medlemmarna storstädar förskolan en gång per termin. Att föräldrar ger av sin tid gör barnens förskola ännu bättre och det är en förutsättning för att föreningen ska fungera.

Vad krävs av mig som förälder?

 • Att du städar och tvättar de dagar du blivit tilldelad, och engagerar dig i din arbetsgrupp eller utför uppdrag åt styrelsen.
 • Att du deltar på medlemsmöten.
 • Att du följer föreningens stadgar.

Efter något år som medlem måste alla vara beredda på att göra ett styrelseuppdrag.

För varje ny familj som antagits till Solstrålen utses en fadderfamilj. Att vara fadderfamilj innebär att vara föräldrarepresentanter som ger väsentlig information och stöd för att underlätta för den nya familjen att komma in smidigt i de rutiner som finns.

Varför väljer vi Solstrålens föräldrakooperativ?

 • För att ge vårt barn uppfostran genom montessoripedagogik
 • Hög kvalitet på omsorg och personal
 • Trygghet
 • Gemenskap
 • Insyn i barnens vardag
 • Familjekänsla
 • Möjlighet att påverka beslut som fattas
 • Att vara en del av ett kooperativ kräver tid och engagemang. Tillsammans jobbar vi för en harmonisk och trygg förskoletid åt våra barn!

Vi får en fin gemenskap på kooperativet i och med att vi alla är delaktiga.
En fördel är att vi lär känna barnens kamrater och deras föräldrar.

Det ökar vår och barnens trygghet och ger möjlighet att hålla kontakten även utanför förskolan.

När våra barn blir äldre har vi ett nätverk familjerna sinsemellan som är mycket värdefullt.

Sedan 1990 har det passerat åtskilliga familjer varav några blivit vänner för livet.

Arbetsgrupper
Inom föreningen finns flera arbetsgrupper som föräldrarna deltar i. Det handlar om arbete som att enklare snickeri, köpa städmaterial, stötta vid inköp, IT mm. Grupperna anpassas per termin efter förskolans behov.