Personalen

Vi har en engagerad, trygg och utbildad personalgrupp som trivs med att jobba tillsammans.

Personalen består av en hög andel utbildade förskollärare och barnskötare varav flera med Montessoriutbildning.

Samarbetspartners och länkar

Borlänge kommunala Montissoriklasser.

En naturlig fortsättning på förskoleverksamheten finns i och med de kommunala Montessoriklasserna på Mjälgaskolan.

Svenska Montissoriförbundet