Personalen

Vi har en engagerad, trygg och utbildad personalgrupp som trivs med att jobba tillsammans.

2015-12-28_10-19-48

 

Personalen består av en hög andel utbildade förskollärare och barnskötare varav flera med Montessoriutbildning.

Samarbetspartners och länkar
Borlänge kommunala Montessoriklasser.
En naturlig fortsättning på förskoleverksamheten finns i och med de kommunala montessoriklasserna, på Mjälgaskolan. Mer information om dessa finns på:
www.borlange.se/utbildning/

Svenska Montessoriförbundet
Vill du veta mer? Gå in på montessoriförbundets hemsida;
www.montessoriforbundet.se