Personalen

Vi har en engagerad, trygg och utbildad personalgrupp som trivs med att jobba tillsammans.

 

Personalen består av en hög andel utbildade förskollärare och barnskötare varav flera med Montessoriutbildning.

Samarbetspartners och länkar
Borlänge kommunala Montessoriklasser.
En naturlig fortsättning på förskoleverksamheten finns i och med de kommunala montessoriklasserna, på Mjälgaskolan

Svenska Montessoriförbundet
Vill du veta mer? Gå in på montessoriförbundets hemsida;
www.montessoriforbundet.se