Styrelsen

Ordförande

Anders Lindahl

anders.j.lindahl@gmail.com

070-220 01 39

Vice-ordförande

David Seton

davidfrancisseton@gmail.com

072-309 46 73

Sekreterare

Jaqueline Myrzell

jaquelinenilsson@gmail.com

079-340 01 71

Personalansvarig

Alice Brundin

alicebrundin@hotmail.com

073-268 38 74

Kassör

Åsa Grek

age@du.se

073-501 80 91