Avdelningen Månen

På avdelningen Månen är lugn, värme och trygghet en grundtanke. Utvecklingen av språket och grovmotoriken är i fokus. Vi vill att barnens alla sinnen får stimulans för utveckling. De flesta leksaker når de själva till och en del bord, stolar och hyllor är tillgängliga i barnens höjd.

Vi har ett stort, lugnt rum som är uppdelat för olika aktiviteter. Verksamheten på avdelningen Månen anpassas efter barnens naturliga dagsrytm, behov och intressen. Vattenlek och skapande verksamhet med bild och form är alltid återkommande. Givetvis sker allt detta utifrån barnets förutsättningar och med guidning av pedagogerna.

Genom att tillåtas vara delaktiga i det vardagliga stimuleras barnens utveckling. Samtidigt lär de sig att sköta om sig själva och sin omgivning. I förlängningen lär de sig också hur man umgås och tar hänsyn till andra människor.

Efter förmiddagsfrukten går vi ut eller delar upp oss i mindre grupper. Där får barnen prova olika skapande material, vattenlek eller praktiska och sensoriska Montessorimaterial.

Barnen får i möjligaste mån träna sig på att bli självständiga genom att klä sig själva. Barn och pedagogerna är ute varje dag. Ute på gården kan barnen cykla, gunga, vara i sandlådan och upptäcka årstidernas skiftningar. Vi går då och då på promenader i närområdet.

Vid lunchen lär sig barnen tidigt att ta mat själva, skicka runt vid bordet, duka av och torka bordet. Det ökar tron på den egna förmågan. Efter maten sover barnen i vagn eller på madrasser. På eftermiddagen äter vi mellanmål på Månen. Dagen avslutas antingen inne eller ute beroende på årstid och väder.